error 503

Le site de Touring Assurances est actuellement indisponible
en raison d’une opération de maintenance.

Vous souhaitez obtenir une offre de prix sans engagement ?

Contactez nos conseillers au 02/505 66 00 de 8.30 à 19.30 du lundi au vendredi.

Vous souhaitez obtenir des informations concernant votre contrat ou un dossier en cours ?

Contactez-nous au 02/505 66 00 de 8.30 à 17.30 du lundi au vendredi et 24h/24 et 7j/7 en cas de sinistre.


Nous vous présentons toutes nos excuses pour cet inconfort et espérons vous revoir sur www.touring-assurances.be

De website van Touring Verzekeringen is momenteel onbeschikbaar wegens onderhoud.

Wilt u een vrijblijvende prijsofferte ontvangen?

Contacteer onze adviseurs op 02/505 67 00 van 8u30 tot 19u30 van maandag tot vrijdag.

Bent u op zoek naar informatie betreffende uw contract of een lopend dossier?

Contacteer ons op 02/505 67 00 van 8u30 tot 17u30 van maandag tot vrijdag, of 24u/24 en 7d/7 in geval van een ongeval.


We bieden u onze excuses aan voor dit ongemak en hopen u snel terug te zien op www.touring-verzekeringen.be